Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Livskrafter

Konst - Skapande - Kursverksamhet -Coaching 


Föreläsningar

Den vanligaste föreläsningen som jag håller är en slags workshop som heter 

"Motivation, perspektiv och livsglädje i vardagen" 

Det är ett eget koncept som jag tagit fram och som visat sig vara väldigt omtyckt framför allt på företag.

Välkommen att boka ett möte så kan jag närmare beskriva hur jag jobbar med mina föreläsningar

Just nu har jag legat lågt med föreläsningar pga den rådande pandemin

[email protected]