Livskrafter

Coaching - Personlig utveckling - Livskonst


Föreläsningar

*Den kanske vanligaste föreläsningen som jag håller är en slags workshop som heter "Motivation, perspektiv och livsglädje i vardagen" Det är ett eget koncept som jag tagit fram och som visat sig vara väldigt omtyckt framför allt på företag.


Välkommen att boka ett möte så kan jag närmare beskriva hur jag jobbar med mina föreläsningar


[email protected]